W województwie podkarpackim wykazano 19,8 tys. m2 powierzchni zainstalowanych kolektorów słonecznych, produkujących rocznie 20,6 TJ ciepła użytkowego. Powierzchnia kolektorów w 2022 r. spadła o 0,3% w stosunku do 2021 r., natomiast produkcja ciepła użytkowego w analogicznym okresie spadła o 6,5%.