Jak wynika z badania, w październiku 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim wyniosło 3000 zł i było o 15,3% niższe od średniej krajowej. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sektora publicznego zarabiali przeciętnie więcej niż pracownicy sektora prywatnego; w sektorze publicznym przeciętna płaca brutto (3371 zł) była o 25,5% wyższa niż w prywatnym (gdzie wynosiła 2685 zł).