Informacja sygnalna „Rolnictwo w województwie podkarpackim” przygotowywana we Współpracy z Wojewodą Podkarpackim zawiera informacje z zakresu rolnictwa z uwzględnieniem skupu i cen ważniejszych produktów rolnych oraz koniunktury w gospodarstwach rolnych.