W lipcu i sierpniu 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach nadmorskich przebywało 1,8 mln tury-stów, którzy skorzystali z 8,0 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, liczba turystów zmniejszyła się o 0,6%, zaś liczba udzielonych noclegów była mniejsza o 4,8%.