W związku ze spadkiem liczby ludności w wieku 13-21 lat (o 2,5%), stopniowo maleje liczba uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Nato-miast w okresie ostatnich 5 lat, zaobserwowano wzrost liczby dzieci w wieku 6-11 lat, co przekłada się na wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych.