W roku szkolnym 2019/20 w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach ponadpodstawowych kształciło się 272,2 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 12,8% ludności województwa podkarpackiego.