Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r., w szkołach wyższych studiowało 46,1 tys. osób, czyli o 2,3 tys. mniej niż w poprzednim roku, w tym 79,0% w szkołach publicznych.