Według stanu na 31 grudnia 2021 r., w uczelniach kształciło się 43,7 tys. osób (o 0,9 tys. mniej niż w poprzednim roku), w tym 78,2% w uczelniach publicznych. W roku akademickim 2020/21 dyplom ukończenia otrzymało 13,1 tys. absolwentów, tj. o 0,5% mniej niż rok wcześniej.