W województwie podkarpackim w 2021 r. odnotowano zmniejszenie liczby ludności. Przyrost naturalny był ujemny. W ciągu roku zwiększyła się liczba zawieranych małżeństw. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku produkcyjnym, wzrósł natomiast w wieku poprodukcyjnym.