W województwie podkarpackim w 2022 r. odnotowano zmniejszenie liczby ludności. Przyrost naturalny był ujemny. W ciągu roku zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrósł natomiast w wieku poprodukcyjnym.