W końcu 2016 r. do rejestru REGON wpisanych było 167,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z siedzibą na terenie województwa podkarpackiego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamieszkałych na tym terenie), czyli o 1,6% więcej niż przed rokiem. W porównaniu z 2000 r. odnotowano wzrost o 30,6%.