W lutym 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 697,4 tys. turystów, którym udzielono 1,6 mln noclegów. W porównaniu z lutym 2020 roku było to mniej odpowiednio o 70,7% i o 74,4%. Spadek liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w marcu 2021 r., kiedy liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 26,0%, natomiast liczba udzielonych noclegów o 31,9%.