W okresie 01-06.2022 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim skorzystało 524,0 tys. turystów, którym udzielono 1,4 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2021 r. było to więcej odpowiednio o 156,5% i o 134,8%. W porównaniu z 1 półroczem 2021 r. zwiększył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 19,5% do 31,4%.