W okresie 01-06.2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim skorzystało 530,7 tys. turystów, którym udzielono 1,6 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2022 r. było to więcej odpowiednio o 1,3% i o 10,3%. W porównaniu z 1 półroczem 2022 r. zwiększył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 31,4% do 32,6%.