W końcu 2019 r. w województwie podkarpackim było 1725 podmiotów funkcjonujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. W odniesieniu do roku poprzedniego wzrosła liczba przychodni, natomiast zmalała liczba praktyk lekarskich i stomatologicznych.