W końcu 2020 r. w województwie podkarpackim było 1680 podmiotów funkcjonujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba przychodni, a zmalała liczba praktyk lekarskich i stomatologicznych. W ciągu roku udzielono 14,0 mln porad ogółem, prawie 26% zrealizowano w formie teleporad.