W końcu 2022 r. w województwie podkarpackim w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowały 1632 podmioty. W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się zarówno liczba przychodni, jak i praktyk lekarskich. W ciągu roku udzielono 16,2 mln porad ogółem, w tym 16,2% zrealizowano w formie teleporad.