W końcu 2021 r. w województwie podkarpackim w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowały 1684 podmioty. W porównaniu z rokiem poprzednim przychodni było więcej, a praktyk lekarskich i stomatologicznych mniej. W ciągu roku udzielono 15,7 mln porad ogółem, z tego 16,8% zrealizowano w formie teleporad.