W województwie podkarpackim w 2019 r. odnotowano zmniejszenie liczby ludności. Pomimo spadku przyrostu naturalnego nadal jest on dodatni. W ciągu roku zmniejszył się współczynnik zawieranych na Podkarpaciu małżeństw. Saldo migracji zagranicznych od 2016 r. przyjmuje wartości dodatnie.