W 1 półroczu 2022 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 125,6 mln. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano większy ruch graniczny zarówno cudzoziemców (o 62,2%), jak i Polaków (o 53,0%).

Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce (16,5 mld zł) oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą (9,5 mld zł) były większe niż w 1 półroczu 2021 r. odpowiednio o 77,0% i o 34,9%.