W II kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 77,4 mln, z tego 47,0 mln (60,7%) cudzoziemców i 30,4 mln (39,3%) Polaków.