W III kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2%) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8%) Polaków (rezydentów).
W III kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kwartałem 2017 r. o 4,3%.