W końcu 2020 r. do rejestru REGON wpisanych było 188,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej z terenu województwa podkarpackiego.
Jest to o 7,3 tys., czyli o 4,0% więcej niż przed rokiem.