W 2018 r. w Polsce działały 14772 kluby sportowe. W stosunku do 2016 r. ich liczba spadła o 86. Kluby liczyły 1045,5 tys. członków, a ćwiczyło w nich 1056,1 tys. osób.

Najwięcej klubów sportowych działało w województwach: śląskim (10,4%), mazowieckim (10,3%), wielkopolskim (9,8%) oraz małopolskim (9,5%). Najmniejsza natomiast liczba klubów sportowych była w województwach: świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, a ich udział wynosił odpowiednio 2,3%, 3,1% oraz 3,3%.

W 2018 r. kluby sportowe liczyły 1045,5 tys. członków, a ćwiczyło w nich 1056,1 tys. osób (wzrost o 2,5% w stosunku do 2016 r.). Podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowaną większość ćwiczących stanowili mężczyźni – 74,5%. Niezmiennie wśród ćwiczących dominuje młodzież do 18 lat – 71,2%.