W 2020 r. w Polsce działało 14245 klubów sportowych i  67 polskich związków sportowych. W porównaniu z 2018 r. liczba klubów sportowych spadła o ponad 2 tys. W odniesieniu do roku poprzedniego w polskich związkach sportowych zwiększyła się liczba zarejestrowanych trenerów oraz reprezentantów Polski, natomiast liczba instruktorów i sędziów sportowych pozostała na podobnym poziomie.