W 2019 r. w Polsce działało 70 związków sportowych. W porównaniu do 2018 r. zwiększyła się liczba trenerów i sędziów zarejestrowanych w polskich związkach sportowych, spadła natomiast liczba reprezentantów Polski. Organizacje kultury fizycznej zrzeszały 2,2 tys. jednostek. W odniesieniu do roku ubiegłego zmalała zarówno liczba jednostek, jak i członków oraz ćwiczących w tych organizacjach.