Według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. w województwie podkarpackim czynne były 582 turystyczne obiekty noclegowe, co stanowiło 5,5% obiektów działających w kraju.