Turystyczne obiekty noclegowe województwa podkarpackiego stanowiły 5,8% obiektów działających w kraju.