Według stanu w dniu 31 lipca 2015 r. w województwie podkarpackim czynnych było 527 turystycznych obiektów noclegowych, co stanowiło 5,3% obiektów działających w kraju.