W listopadzie 2019 roku w większości sekcji podkarpackiej gospodarki, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych, stopa bezrobocia była niższa. Oddano także więcej mieszkań do użytkowania. Regres natomiast można było zauważyć w rolnictwie.