W końcu czerwca 2019 roku w 13 działach zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych oraz przeciętna miesięczna płaca. Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Regres, podobnie jak w poprzednich miesiącach można natomiast zauważyć w podkarpackim rolnictwie.