W trzecim miesiącu 2019 roku w większości sekcji podkarpackiej gospodarki, w porównaniu z marcem 2018 roku, wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych, zwiększyła się liczba mieszkań przekazanych do użytkowania. Regres można było natomiast zauważyć w rolnictwie, chociaż wzrósł skup mleka.