W październiku 2018 roku w podkarpackiej gospodarce w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku nastąpił wyraźny progres.