W dziewiątym miesiącu 2019 roku, w większości sekcji podkarpackiej gospodarki, w porównaniu z wrześniem 2018 roku wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej, zmniejszyła się liczba bezrobotnych, oddano więcej mieszkań do użytkowania.