W grudniu 2018 roku w większości sekcji podkarpackiej gospodarki w porównaniu z grudniem 2017 roku wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych, stopa bezrobocia była niższa.