W województwie podkarpackim w 2018 r. większym zainteresowaniem, w porównaniu z rokiem poprzednim, cieszyły się galerie sztuki, teatry i instytucje muzyczne, kina oraz imprezy masowe. Zmniejszyła się natomiast liczba odwiedzających muzea oraz uczestników zajęć prowadzonych przez domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice.