Wyniki badań z działalności placówek kultury w województwie podkarpackim za 2020 r. wykazały, że większość z nich odnotowało znaczny spadek odwiedzających.