Wyniki badań z działalności placówek kultury w województwie podkarpackim za 2021 r. wykazały, że większość z nich odnotowało wzrost odwiedzających. Zmniejszyła się natomiast liczba czytelników bibliotek i filii (w ciągu roku) przy równoczesnym wzroście wypożyczeń księgozbioru.