Wyniki badań z działalności placówek kultury w województwie podkarpackim za 2022 r. wykazały, że większość z nich odnotowała wzrost odwiedzających. Zmniejszyła się natomiast liczba działań realizowanych online, jak i liczba ich uczestników.