Wyniki badań z działalności placówek kultury w województwie podkarpackim za 2019 r. wykazały, że większym zainteresowaniem w porównaniu z rokiem poprzednim cieszyły się galerie sztuki, kina oraz imprezy masowe. Zmniejszyła się natomiast liczba odwiedzających teatry, muzea, biblioteki oraz domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice.