W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się liczba i powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania, liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów.