Zwiększył się odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Większe było zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Wzrosła ilość wytworzonych odpadów.