Mniej niż przed rokiem wyemitowano zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza. W 2022 r. zwiększył się odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Wzrosła ilość wytworzonych odpadów przemysłowych, a mniej wytworzono odpadów komunalnych. Większe było zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Zmniejszyła się ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczania.