W końcu 2016 r. w województwie podkarpackim liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 440,3 tys. osób (według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie).
Stanowiła ona 4,8% ogółu pracujących w kraju.