W województwie podkarpackim, w porównaniu z 2021 r., sytuacja na rynku pracy poprawiła się. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Spadła natomiast ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy.