W województwie podkarpackim, w porównaniu z 2018 r., polepszyła się sytuacja na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost liczby pracujących, przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Jednocześnie zaobserwowano zarówno spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jak i liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy.