W województwie podkarpackim, w porównaniu z 2019 r., sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych przy jednoczesnym spadku liczby pracujących i przeciętnego zatrudnienia. Wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy.