W województwie podkarpackim, w porównaniu z 2020 r., sytuacja na rynku pracy poprawiła się. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost liczby pracujących, przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Spadła natomiast ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy.