Nieznacznie wzrosła powierzchnia lasów. Zwiększył się odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Mniejsze było zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Wzrosła ilość wytworzonych odpadów.