Zwiększył się odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Wzrosła ilość wytworzonych odpadów.
Mniejsze było zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności.